Ekspansyon Mendèv

Sipò renouvle pou yon pozisyon Direktè Maketing a plen tan ki te sipòte pa yon ane finansman nan Round 8. Pozisyon sa a pèmèt yon jèn pwofesyonèl abilite pou kontinye travay nan domèn li chwazi san li pa kite zòn nan.
Non Pwogram nan:
Council on the Arts - Envestisman Mendèv (Wonn 9)
ID ajans:
Atizay
Non aplikan an:
Lake Placid Sinfonietta
Rejyon:
Peyi Nò
Kantite prim CFA:
$12,500
Lajan Sibvansyon Dekese jiska dat:
$0

Estati Pwojè:
Vèt