Amelyorasyon Teyat Kavinoky

Teyat Kavinoky la ap envesti nan eksperyans teyat li a ak yon antre ki kouvri byen wo, nouvo chèz ak tapi ak yon nouvo sistèm pwojeksyon ak ekran motè pou ajoute fim nan pwogramasyon li yo ak efè videyo nan konsepsyon dekorasyon li yo pou pyès teyat.
Non Pwogram nan:
Council on the Arts - Pwogram Amelyorasyon Arts & Kiltirèl (Wound 9) - Fon Pwojè Kapital Mid-Size
ID ajans:
Atizay
Non aplikan an:
Kolèj D'Youville
Rejyon:
Lwès New York
Kantite prim CFA:
$145,000
Lajan Sibvansyon Dekese jiska dat:
$0

Estati Pwojè:
Vèt