Estabilizasyon Kayuga County Filmore Road Streambank

Distri Konsèvasyon Tè ak Dlo Konte Cayuga pral limyè lajounen epi estabilize yon seksyon koridò rivyè nan Filmore Road nan vil Summerhill. Pwogram nan pral amelyore kalite dlo nan diminye ewozyon ak koule ki gen sediman ak eleman nitritif. Li pral ogmante tou rezistans nan inondasyon lè li kreye yon nouvo plèn inondasyon.
Non Pwogram nan:
Pwogram Amelyorasyon Kalite Dlo (WQIP).
ID ajans:
DEC
Non aplikan an:
Distri Konsèvasyon Tè ak Dlo Konte Cayuga
Rejyon:
Santral New York
Kantite prim CFA:
$500,000
Lajan Sibvansyon Dekese jiska dat:
$0

Estati Pwojè:
Vèt
Dat Konplete Prevwa: