Storm King Komisyon ak Pwojè Egzibisyon

Pwojè kapital Komisyon ak Egzibisyon Storm King Art Center a pral sipòte konstriksyon travay 2021 Sarah Sze li te komisyone, Fallen Sky, ak egzibisyon, yon fason pou ogmante touris nan Konte Orange ak rejyon an jeneral.
Non Pwogram nan:
Market New York
ID ajans:
ESD
Non aplikan an:
Storm King Art Center
Rejyon:
Mid-Hudson
Kantite prim CFA:
$460,000
Lajan Sibvansyon Dekese jiska dat:
$0

Estati Pwojè:
zoranj
Dat Konplete Prevwa: