Tioga County Fox Road Etid Evalyasyon Poul

Distri Konsèvasyon Tè ak Dlo nan Konte Tioga pral konplete yon rapò konsepsyon jeni pou yon potan ki defaye sou Fox Road nan Vil Owego. Objektif pwojè a pral amelyore kalite dlo Apalachin Creek.
Non Pwogram nan:
Pwogram Sibvansyon Planifikasyon Sous Non-Agrikòl Non Point
ID ajans:
DEC
Non aplikan an:
Distri Konsèvasyon Tè ak Dlo Konte Tioga
Rejyon:
Southern Tier
Kantite prim CFA:
$30,000
Lajan Sibvansyon Dekese jiska dat:
$0

Estati Pwojè:
Vèt
Dat Konplete Prevwa: