Suffolk County Lake Ronkonkoma Wastewater Treatment Studie Factibility etid

Konte Suffolk pral konplete yon rapò etid sou posibilite jeni pou de sistèm tretman dlo ize desantralize ki diminye nitwojèn nan Lt. Michael Murphy Park nan Vil Brookhaven ak Sant Rekreyasyon Lake Ronkonkoma nan Vil Islip. Objektif pwojè a pral diminye nitwojèn k ap antre nan Lake Ronkonkoma nan echèk sistèm tretman sou plas yo.
Non Pwogram nan:
Pwogram Sibvansyon Planifikasyon Sous Non-Agrikòl Non Point
ID ajans:
DEC
Non aplikan an:
Konte Suffolk
Rejyon:
Long Island
Kantite prim CFA:
$30,000
Lajan Sibvansyon Dekese jiska dat:
$0

Estati Pwojè:
Vèt
Dat Konplete Prevwa: