Ekspansyon Mendèv

Artists Space pral anboche yon Asosye Edikasyon ak Pwogram Piblik pou elaji pwogram atizay nan edikasyon òganizasyon an pou enkli pwogram sou plas ak pwogram piblik pou jèn yo. (Finansman pou ane 1 nan 2)
Non Pwogram nan:
Council on the Arts - Envestisman Mendèv (Wonn 9)
ID ajans:
Atizay
Non aplikan an:
Espas Atis
Rejyon:
New York City
Kantite prim CFA:
$25,000
Lajan Sibvansyon Dekese jiska dat:
$0

Estati Pwojè:
Vèt