Seymour Place

Konsèy Art Rejyonal Genesee-Orleans pral fè renovasyon ak amelyorasyon ki nesesè pou kenbe bote fondamantal bilding istorik li a pandan l ap pote fonksyonalite bilding nan nan 21yèm syèk la.
Non Pwogram nan:
Council on the Arts - Pwogram Amelyorasyon Arts & Kiltirèl (Wound 9) - Fon Pwojè Kapital Mid-Size
ID ajans:
Atizay
Non aplikan an:
Konsèy Atizay Rejyonal Genesee-Orleans
Rejyon:
Finger Lakes
Kantite prim CFA:
$72,500
Lajan Sibvansyon Dekese jiska dat:
$0

Estati Pwojè:
Vèt