Jwe ADK 2019

Play ADK pral renove yon depo endistriyèl ki mal nan anba lavil Saranac Lake, nan yon mize pou timoun/sant resous pou fanmi ak yon kanpis mize dedye. Etablisman sa a pral ofri opòtinite pou jwe imajinè ki pa gen anpil pou timoun piti atravè ekspozisyon entèaktif, pwogram ak resous.
Non Pwogram nan:
Fon Sibvansyon Devlopman Empire State
ID ajans:
ESD
Non aplikan an:
Jwe ADK
Rejyon:
Peyi Nò
Kantite prim CFA:
$1,000,000
Lajan Sibvansyon Dekese jiska dat:
$0

Estati Pwojè:
Vèt
Dat Konplete Prevwa: