Reyabilitasyon waf komèsyal Shinnecock

Yo idantifye travay pou amelyore efikasite ak rezistans nan waf lapèch komèsyal Shinnecock. Pwojè a gen ladan retire ak ranplase klwazon ki deteryore a; drage approx. 1,000 CY nan materyèl ki soti nan zòn nan debakadè; reyabilite pakin lan ak zòn retansyon/enfiltrasyon dlo lapli; deplase panno elektrik la pou Dock Masters House nan kote bilding lan; epi amelyore sèvis elektrik la pou faz III faz, sistèm distribisyon dlo, ak sistèm pedestal kouran.
Non Pwogram nan:
Fon Sibvansyon Devlopman Empire State
ID ajans:
ESD
Non aplikan an:
Vil Southampton
Rejyon:
Long Island
Kantite prim CFA:
$300,000
Lajan Sibvansyon Dekese jiska dat:
$0

Estati Pwojè:
Vèt