Vil Utica Etid Konbine Egou Rediksyon Debòde

Vil Utica pral konplete yon rapò jeni ki idantifye dechaj ilegal yo ak lòt sous dlo egou sanitè yo pa te dekouvri anvan epi li rekòmande amelyorasyon enfrastrikti pou redwi polisyon nan Rivyè Mohawk, Nail Creek ak Ballou Creek.
Non Pwogram nan:
Pwogram Sibvansyon Planifikasyon Jeni
ID ajans:
DEC
Non aplikan an:
Vil Utica
Rejyon:
Mohawk Valley
Kantite prim CFA:
$50,000
Lajan Sibvansyon Dekese jiska dat:
$25,000

Estati Pwojè:
Vèt
Dat Konplete Prevwa: