Etid sou rediksyon eleman nitritif vil Crown Point

Town of Crown Point pral konplete yon rapò jeni ki egzamine opsyon tretman pou satisfè nouvo limit fosfò ak amonyak nan nouvo etablisman tretman dlo ize li yo.
Non Pwogram nan:
Pwogram Sibvansyon Planifikasyon Jeni
ID ajans:
DEC
Non aplikan an:
Vil Crown Point
Rejyon:
Peyi Nò
Kantite prim CFA:
$30,000
Lajan Sibvansyon Dekese jiska dat:
$24,000

Estati Pwojè:
ble
Dat Konplete Prevwa: