Yon plan maketing pou ekspansyon

Historic Hudson Valley prezante The Great Jack O'Lantern Blaze: A Marketing Plan for Expansion pral kreye souvni dirab pou fanmi New York yo epi jenere revni touris vital nan elaji yon evènman sezon siksè nan yon dezyèm kote nan Old Bethpage Village Restoration nan Long Island. Anplis de sa, Historic Hudson Valley pral devlope plis evènman aktyèl la nan Van Cortlandt Manor nan Croton-on-Hudson ak nouvo enstalasyon ak enfrastrikti.
Non Pwogram nan:
Market New York
ID ajans:
ESD
Non aplikan an:
Istorik Hudson Valley
Rejyon:
Long Island
Kantite prim CFA:
$428,104
Lajan Sibvansyon Dekese jiska dat:
$428,104

Estati Pwojè:
Ble
Dat Konplete Prevwa: