Haun espesyalite gaz - Faktori glas sèk

Haun Specialty Gas, Inc. (Haun), yon konpayi ekipman pou gaz ak soude, pral envesti $767,000 pou renove ak ekipe etablisman depo ki egziste deja nan Vil Syracuse, Konte Onondaga, yon fason pou kapab pote fabrikasyon glas sèk anndan kay la. Aktyèlman, Haun jwenn glas sèk nan lòt konpayi yo, ki sitou sitiye andeyò Eta New York. Nan dènye ane yo, mache a pou glas sèk te ogmante rapidman akòz kwasans lan nan itilizasyon li yo pi lwen pase manyen manje ak transpò, kounye a gen ladan byomedikal, rechèch inivèsite, agrikilti (fè diven ak ekstraksyon chanv), ak netwayaj komèsyal yo. Pwojè a pral lakòz divèsifikasyon òf pwodwi Haun yo, epi li pral ajoute 8 djòb nan mendèv lokal konpayi an ki egziste deja, 55. Konpayi an, ansanm ak konpayi ki gen rapò ak Haun Welding Supply, Inc., anplwaye yon total de 221 nan Eta New York.
Non Pwogram nan:
Fon Sibvansyon Devlopman Empire State
ID ajans:
ESD
Non aplikan an:
Haun Specialty Gas, Inc.
Rejyon:
Santral New York
Kantite prim CFA:
$150,000
Lajan Sibvansyon Dekese jiska dat:
$0

Estati Pwojè:
Nwa