NYU Net Zero Enèji pou Devlopman Ekonomik

Inivèsite New York pral fè yon etid sou pwopriyete vwazinaj yo posede nan Inivèsite a pou redwi chaj enèji, ogmante rekiperasyon chalè, idantifye pwen konfizyon pou chaj pwosesis gwo entansite ak zòn limite sou do kay la, transfòme enfrastrikti bouk dlo cho tanperati ki egziste deja, reimajine plant chofaj dlo santral la ak kouch nan renouvlab.
Non Pwogram nan:
Net Zero Enèji pou Devlopman Ekonomik
ID ajans:
NYSERDA
Non aplikan an:
Inivèsite New York
Rejyon:
New York City
Kantite prim CFA:
$2,000,000
Lajan Sibvansyon Dekese jiska dat:
$138,828

Estati Pwojè:
Vèt
Dat Konplete Prevwa: