Pwojè defi kabòn SABIC

SABIC pral enstale yon seri mezi kapital pou amelyore efikasite enèji nan pwosesis fabrikasyon yo epi redwi anprint kabòn yo.
Non Pwogram nan:
Komèsyal & Endistriyèl Carbon Challenge
ID ajans:
NYSERDA
Non aplikan an:
SABIC
Rejyon:
Distri Kapital
Kantite prim CFA:
$500,000
Lajan Sibvansyon Dekese jiska dat:
$0

Estati Pwojè:
Vèt
Dat Konplete Prevwa: