Vil Southampton Hampton Bays Downtown Overlay District Etid Plant Tretman Dlo Ize

Vil Southampton pral konplete yon rapò jeni pou yon nouvo etablisman tretman dlo ize ki pral sèvi distri Hampton Bays Downtown Overlay, ki gen ladan pwopriyete ki gen sistèm septik ki defaye sou plas.
Non Pwogram nan:
Pwogram Sibvansyon Planifikasyon Jeni
ID ajans:
DEC
Non aplikan an:
Vil Southampton
Rejyon:
Long Island
Kantite prim CFA:
$50,000
Lajan Sibvansyon Dekese jiska dat:
$25,000

Estati Pwojè:
Vèt
Dat Konplete Prevwa: