Beer Tree Brew travay nouvo kote

Beer Tree Brew Works Inc se yon sant mikwo-brasri/konsèv/distribisyon 20BBL planifye ki pral loje nan yon bilding abandone 20,000 sf sou pwent Nò Mall Oakdale. Beer Tree planifye pou l envesti $1.7M pou renovasyon 20,000 sf ak achte ekipman pou fè l tounen yon zòn fabrikasyon 12,000 sf, kwizin 1,000 sf, sal bankè 2,000 sf ak 5,000 tabroom. Nou espere konplete pwojè a an 2020, epi n ap kapab distribye nan tout gwo vil New York yo nan fen ane 2020. Plan alontèm se pou elaji distribisyon atravè kòt lès la pa 2021, epi kreye yon rezo distribisyon mondyal ak yon konsantre sou Japon ak Kore di pa 2022. Pwojè a pral lakòz kreyasyon omwen 25 nouvo pòs aplentan nan etablisman renove sa a.
Non Pwogram nan:
Fon Sibvansyon Devlopman Empire State
ID ajans:
ESD
Non aplikan an:
Beer Tree Brew Works Inc
Rejyon:
Southern Tier
Kantite prim CFA:
$340,000
Lajan Sibvansyon Dekese jiska dat:
$295,729

Estati Pwojè:
Ble