Wadhams Wastewater Treatment System Fosfò Rediksyon Etid

Vil Westport pral konplete yon rapò jeni pou evalye altènativ pou satisfè nouvo egzijans pèmi fosfò yo nan izin tretman dlo ize Wadhams Sewer District #2.
Non Pwogram nan:
Pwogram Sibvansyon Planifikasyon Jeni
ID ajans:
DEC
Non aplikan an:
Vil Westport
Rejyon:
Peyi Nò
Kantite prim CFA:
$30,000
Lajan Sibvansyon Dekese jiska dat:
$24,999

Estati Pwojè:
ble
Dat Konplete Prevwa: