Revitalizasyon Ri Hotel

Standing Stone Development Partners, LLC pral transfòme 120,000 pye kare espas vid nan kè anba lavil Utica nan yon katye pwosede pou travay/viv/jwe. Sitiye nan youn nan lari ki pi istorik nan vil la, katye sa a konekte koridò kle amizman ak biwo yo nan vil la ke yo te inyore pandan plizyè dizèn ane.
Non Pwogram nan:
Fon Sibvansyon Devlopman Empire State
ID ajans:
ESD
Non aplikan an:
Standing Stone Development Partners, LLC
Rejyon:
Mohawk Valley
Kantite prim CFA:
$900,000
Lajan Sibvansyon Dekese jiska dat:
$0

Estati Pwojè:
Vèt