Etid Evalyasyon Poul Vil Newstead

Vil Newstead pral konplete yon rapò evalyasyon sou tout vil la pou abòde ewozyon ki te koze pa potan ki pa bon oswa ki pa bon gwosè. Anplis amelyore kalite dlo a, objektif pwojè a pral retire baryè ki genyen nan pasaj pwason yo.
Non Pwogram nan:
Pwogram Sibvansyon Planifikasyon Sous Non-Agrikòl Non Point
ID ajans:
DEC
Non aplikan an:
Vil Newstead
Rejyon:
Lwès New York
Kantite prim CFA:
$30,000
Lajan Sibvansyon Dekese jiska dat:
$0

Estati Pwojè:
Vèt
Dat Konplete Prevwa: