Konsolide dechè solid ak aplikasyon resiklaj

Gouvènman lokal Konte Hamilton sipòte senk estasyon transfè dechè solid ak resiklaj ak twa sit koleksyon atravè Konte a. Pwojè sa a pral aplike amelyorasyon nan koleksyon, transfè, ak maketing resiklaj yo, ak jete dechè solid ke yo te idantifye nan yon etid sèvis pataje pa gouvènman konte a ak lokal yo te konplete.
Non Pwogram nan:
Pwogram Efikasite Gouvènman Lokal
ID ajans:
DOS
Non aplikan an:
Konte Hamilton
Rejyon:
Peyi Nò
Kantite prim CFA:
$217,735
Lajan Sibvansyon Dekese jiska dat:
$0

Estati Pwojè:
Vèt
Dat Konplete Prevwa: