Excelsior

Konstwi yon adisyon 3,000 pye kare epi achte machin ak ekipman adisyonèl.
Non Pwogram nan:
Pwogram Travay Excelsior
ID ajans:
ESD
Non aplikan an:
Kris-Tech Wire Company, Inc. (2)
Rejyon:
Mohawk Valley
Kantite prim CFA:
$300,000

Estati Pwojè:
Vèt
Dat Konplete Prevwa: