Excelsior

Lwe yon etablisman fabrikasyon 150,000 SF ki fèk konstwi, deplase etablisman ki egziste deja epi achte nouvo machin ak ekipman.
Non Pwogram nan:
Pwogram Travay Excelsior
ID ajans:
ESD
Non aplikan an:
Kreyasyon teknoloji New York, Inc.
Rejyon:
Finger Lakes
Kantite prim CFA:
$3,300,000

Estati Pwojè:
Vèt
Dat Konplete Prevwa: