Excelsior

40,000 sq pwopoze a. ft. ekspansyon bilding pral bay plis espas pwodiksyon ak distribisyon boutèy ji.
Non Pwogram nan:
Pwogram Travay Excelsior
ID ajans:
ESD
Non aplikan an:
Mayer Bros. Apple Products, Inc.
Rejyon:
Lwès New York
Kantite prim CFA:
$500,000

Estati Pwojè:
Vèt
Dat Konplete Prevwa: