BHG Demenajman

Bankers Healthcare Group, LLC pral deplase epi konsolide operasyon Santral NY yo soti nan 4 biwo ki gaye nan Syracuse nan yon etablisman ki fèk konstwi (afilye Spencer Street, LLC pral konstwi). Pwojè a pral ajoute 250 nouvo djòb nan mendèv 231 ki egziste deja. Pwojè sa a pral ansanm ak pwojè afilye Spencer Street, LLC (133,061) ak Capital Collection Management, LLC (133,060).
Non Pwogram nan:
Pwogram Travay Excelsior
ID ajans:
ESD
Non aplikan an:
Bankers Healthcare Group LLC
Rejyon:
Santral New York
Kantite prim CFA:
$6,000,000
Lajan Sibvansyon Dekese jiska dat:
$0

Estati Pwojè:
Nwa
Dat Konplete Prevwa: