Excelsior

Amelyorasyon kapital atravè achte senk gwo ekipman, ki ofri opòtinite travay pou Rejyon Finger Lakes.  RIG espere envestisman li pou ogmante kantite travay, amelyore pwodiksyon fabrikasyon ak ogmante revni lavant yo.
Non Pwogram nan:
Pwogram Travay Excelsior
ID ajans:
ESD
Non aplikan an:
Rochester Insulated Glass, Inc.
Rejyon:
Finger Lakes
Kantite prim CFA:
$600,000

Estati Pwojè:
Vèt
Dat Konplete Prevwa: