Reef Crops CEA Etablisman

Reef Crops, LLC pral envesti apeprè $9,702,651 pou renove ansyen Plainville Turkey Farm nan Baldwinsville, Konte Onondaga, nan yon etablisman agrikilti anvirònman kontwole. Pwojè a enplike renovasyon 6 depo yo, enstalasyon enfrastrikti vèt ki gen ladan Biomass ak Solè, bezwen enfrastrikti sit, ak achte ak enstalasyon ekipman yo. Pwojè a pral grandi rekòt manje ak chanv epi li gen ladan yon sant rechèch 1600 pye kare pou kiltivasyon manje ak rekòt medsin. Pwojè a pral kreye 25 travay.
Non Pwogram nan:
Pwogram Travay Excelsior
ID ajans:
ESD
Non aplikan an:
Reef Crops, LLC
Rejyon:
Santral New York
Kantite prim CFA:
$475,000
Lajan Sibvansyon Dekese jiska dat:
$0

Estati Pwojè:
zoranj