Excelsior

First American pral demenaje epi renove espas bilding biwo klas A pou kenbe travay epi rete nan zòn ki pi gran Rochester.
Non Pwogram nan:
Pwogram Travay Excelsior
ID ajans:
ESD
Non aplikan an:
Premye Ameriken Komèsyal Bancorp, Inc.
Rejyon:
Finger Lakes
Kantite prim CFA:
$2,000,000

Estati Pwojè:
Vèt
Dat Konplete Prevwa: