Excelsior

Demenaje konpayi an nan yon nouvo bilding nan Gates, NY. Rezilta espere se pou devlope konpayi an, ajoute epi kenbe djòb teknoloji ki byen peye, epi kontinye vin yon konpayi k ap kontribye nan ekonomi lokal la. Nouvo bilding sa a pral bay doub espas ak kantite anplwaye epi li pral ofri yon sant fòmasyon pi bon nan klas pou kliyan yo.
Non Pwogram nan:
Pwogram Travay Excelsior
ID ajans:
ESD
Non aplikan an:
ComTec Solutions LLC
Rejyon:
Finger Lakes
Kantite prim CFA:
$300,000

Estati Pwojè:
Vèt
Dat Konplete Prevwa: