Real Eats Capital

RealEats se yon abònman ki baze sou sèvis repa nan vakyòm. Nou jwenn, pwodui, epi voye tout manje nou yo soti nan Geneva, NY. Kounye a nou opere nan yon kwizin 5,000 SqFt ki anplwaye anviwon 30 moun. Tanpri gade pi ba a pou plan espesifik nou yo pou 2018 ansanm ak fon konstriksyon kapital nou pral espere bezwen an 2019 & 2020. Sa yo enkli estatistik travay ak revni. Nou gen desen tou ki detaye kijan nou planifye pou elaji nan etablisman an epi nou ta kontan pataje dosye sa yo avèk ou. Anplwaye Jenèv 2018 (EoY) -- 80 Total Anplwaye Eta Nouyòk (EoY) -- 118 Manje Anyèl Anbalaj (EoY) -- 31,000 lavant nèt chak ane --$6 milyon Depans travay chak ane -- $1.2 milyon Acha COGS chak ane -- $3.3 milyon dola -- -------------------------------------------- Fon CapEx Obligatwa - - $1.5 milyon Lajan pou R&D -- $200,000 Fon pou Fòmasyon -- $118,000 Lajan pou Kreyasyon Travay -- $59,000 ----------------------------- -------------------- Total Lajan Yo Mande -- $1.9 milyon Anplwaye Jenèv 2019 (EoY) -- 378 Total Anplwaye Eta Nouyòk (EoY) -- 441 Manje Anvwaye Pa Semenn (EoY) ) -- 164,000 lavant nèt chak ane -- 70 milyon dola depans travay chak ane -- 9.8 milyon dola acha COGS chak ane -- 24 milyon dola -------------------------- ----------------------- Fon CapEx Obligatwa -- $2.5 milyon Lajan pou R&D -- $400,000 Fon pou Fòmasyon -- $323,000 Fon pou Kreyasyon Travay -- $161,500 - --------------------------------------------- Total Lajan Mande -- $3.4 milyon Anplwaye Jenèv 2020 (EoY) -- 495 Total Anplwaye Eta Nouyòk (EoY) -- 573 repa chak semèn anbake (EoY) -- 318,000 lavant nèt chak ane -- $153 milyon dola depans travay chak ane -- $17.4 milyon dola Acha COGS chak ane --------------- --------------------------------- Fon CapEx obligatwa -- $8.8 milyon Lajan pou R&D -- $1,000,000 Fon pou Fòmasyon -- $132,000 Fon pou Kreyasyon Travay -- $66,000 ----------------------------------------- -------- Total Lajan Mande -- $9.9 milyon
Non Pwogram nan:
Pwogram Travay Excelsior
ID ajans:
ESD
Non aplikan an:
Real Eats America, Inc.
Rejyon:
Finger Lakes
Kantite prim CFA:
$1,237,500
Lajan Sibvansyon Dekese jiska dat:
$0

Estati Pwojè:
Nwa
Dat Konplete Prevwa: