Ekspansyon Pwodiktif Pwodiktif

Crown Enterprise, yon konpayi pwodiksyon ak distribisyon manje pral jwenn plis espas pou lanse nouvo liy pwodwi ak ogmante pati nan mache.
Non Pwogram nan:
Pwogram Travay Excelsior
ID ajans:
ESD
Non aplikan an:
Crown Enterprise Inc.
Rejyon:
Long Island
Kantite prim CFA:
$650,000
Lajan Sibvansyon Dekese jiska dat:
$0

Estati Pwojè:
Vèt