Gwoup anbalaj espesyalize, Inc.

PaperWorks Industries, Inc. DBA Specialized Packaging Group, Inc. pral envesti apeprè $15,556,000 pou elaji operasyon li nan Baldwinsville, Konte Onondaga. Pwojè a gen ladan renovasyon bilding ak achte ak enstalasyon machin ak ekipman. Pwojè a pral ajoute 30 djòb nouvèl nan mendèv 316 ki egziste deja.
Non Pwogram nan:
Pwogram Travay Excelsior
ID ajans:
ESD
Non aplikan an:
Gwoup anbalaj espesyalize, Inc.
Rejyon:
Santral New York
Kantite prim CFA:
$700,000
Lajan Sibvansyon Dekese jiska dat:
$61,486

Estati Pwojè:
Vèt