Excelsior

1677 Lyell Ave. Suite A, se yon espas fabrikasyon ak biwo 40,000 s/f ki sitiye nan Rochester NY. ARBR Studios pral konplete yon varyete modifikasyon ak amelyorasyon pou prepare espas pou machin yo ak pèsonèl yo.
Non Pwogram nan:
Pwogram Travay Excelsior
ID ajans:
ESD
Non aplikan an:
Arbr Studios LLC
Rejyon:
Finger Lakes
Kantite prim CFA:
$400,000

Estati Pwojè:
Vèt
Dat Konplete Prevwa: