Excelsior

Ekspansyon biznis te mennen nan bezwen an pou plis espas. Pwojè a se yon adisyon depo 50,000 pye kare nan yon bilding ki egziste deja 11,482 pye kare ki gen ladan 6,804 pye kare nan espas biwo ak 4,678 pye kare nan espas depo ki ta dwe itilize pou Asanble nan Ozetazini operasyon an.
Non Pwogram nan:
Pwogram Travay Excelsior
ID ajans:
ESD
Non aplikan an:
Kehoe Component Sales, Inc.
Rejyon:
Finger Lakes
Kantite prim CFA:
$250,000

Estati Pwojè:
Vèt
Dat Konplete Prevwa: