Huntington Lighthouse

Etabli an 1985 pou retabli ak prezève Huntington Harbour Lighthouse, Huntington Lighthouse Preservation Society Inc. ap travay pou sispann ewozyon fondasyon beton far ak estrikti eksteryè ki te deteryore pandan 25 dènye ane yo. Pou pwoteje estrikti istorik sa a, yo bezwen fè gwo reparasyon masonry nan beton ansanm ak mete adisyonèl rip-rap pou elimine efè ewozyon nan lavni nan anviwònman maren an. Sa pral kreye nouvo djòb pou kontraktè lokal yo pandan y ap kontribiye nan prezèvasyon Huntington Harbour Lighthouse epi kenbe aksè piblik nan far la.
Non Pwogram nan:
Akizisyon, Devlopman ak Planifikasyon Pwopriyete Istorik
ID ajans:
Pak
Non aplikan an:
Huntington Lighthouse Preservation Society Inc.
Rejyon:
Long Island
Kantite prim CFA:
$250,000
Lajan Sibvansyon Dekese jiska dat:
$250,000

Estati Pwojè:
ble
Dat Konplete Prevwa: