Pwojè WDI

Jwenn plis enfòmasyon sou pwojè WDI k ap pase nan zòn ou an.
Filtre
Opsyon filtre
Rejyon
Ajans
Wonn
Fèmen
10519 pwojè yo disponib
Tablo done aplikasyon pou finansman konsolide
Pwojè CFA # Triye monte Ajans Prim Kontra Egzekite
Non Pwojè a
Rockaway Courthouse - Espas Kolaborasyon Kominotè
Nimewo Aplikasyon Finansman Konsolide
134934
Ajans
ESD
Kantite prim
$1,235,500
Non Pwojè a
Etablisman Koreksyonèl Livingston
Nimewo Aplikasyon Finansman Konsolide
134928
Ajans
ESD
Kantite prim
$750,000
Non Pwojè a
Garde Lekòl Nelliston
Nimewo Aplikasyon Finansman Konsolide
134919
Ajans
ESD
Kantite prim
$490,000
Non Pwojè a
Ekspansyon Sant Vizitè Graycliff Frank Lloyd Wright la
Nimewo Aplikasyon Finansman Konsolide
134914
Ajans
ESD
Kantite prim
$1,000,000
Non Pwojè a
Vilaj Copper
Nimewo Aplikasyon Finansman Konsolide
134901
Ajans
ESD
Kantite prim
$2,500,000
Non Pwojè a
Ekspansyon Faktori AVRE
Nimewo Aplikasyon Finansman Konsolide
134730
Ajans
ESD
Kantite prim
$200,000
Non Pwojè a
Pwojè Brook Farmhouse
Nimewo Aplikasyon Finansman Konsolide
134669
Ajans
ESD
Kantite prim
$250,000
Non Pwojè a
Pwosesis SUNY Poly Semiconductor rive nan sant rechèch, edikasyon ak fòmasyon anbalaj
Nimewo Aplikasyon Finansman Konsolide
134637
Ajans
ESD
Kantite prim
$4,000,000
Non Pwojè a
MCC ESD Capital Project - Optik
Nimewo Aplikasyon Finansman Konsolide
134617
Ajans
ESD
Kantite prim
$1,345,870
Non Pwojè a
Ekspansyon Plant Concrete Auburn
Nimewo Aplikasyon Finansman Konsolide
134483
Ajans
ESD
Kantite prim
$350,000
Non Pwojè a
GaNYmede
Nimewo Aplikasyon Finansman Konsolide
134334
Ajans
ESD
Kantite prim
$200,000
Non Pwojè a
GaNYmede
Nimewo Aplikasyon Finansman Konsolide
134334
Ajans
ESD
Kantite prim
$500,000
Non Pwojè a
Ekspansyon Ichor a
Nimewo Aplikasyon Finansman Konsolide
134267
Ajans
ESD
Kantite prim
$250,000
Non Pwojè a
Ekspansyon Ichor a
Nimewo Aplikasyon Finansman Konsolide
134267
Ajans
ESD
Kantite prim
$450,000
Non Pwojè a
Pwojè Kapital Kiltirèl Yates
Nimewo Aplikasyon Finansman Konsolide
134248
Ajans
ESD
Kantite prim
$1,500,000
Non Pwojè a
Pwojè Patriyòt
Nimewo Aplikasyon Finansman Konsolide
134218
Ajans
ESD
Kantite prim
$10,000,000
Non Pwojè a
2024 Faz ekspansyon KT 2
Nimewo Aplikasyon Finansman Konsolide
134203
Ajans
ESD
Kantite prim
$750,000
Non Pwojè a
2024 Faz ekspansyon KT 2
Nimewo Aplikasyon Finansman Konsolide
134203
Ajans
ESD
Kantite prim
$650,000
Non Pwojè a
Faz 3 Pwojè: Faktori ak Enstalasyon Ekspozisyon
Nimewo Aplikasyon Finansman Konsolide
134018
Ajans
ESD
Kantite prim
$155,200
Non Pwojè a
Enèji Catalyst - Troy Manufacturing Facility
Nimewo Aplikasyon Finansman Konsolide
133997
Ajans
ESD
Kantite prim
$1,135,000