Pwojè WDI

Jwenn plis enfòmasyon sou pwojè WDI k ap pase nan zòn ou an.
Filtre
Opsyon filtre
Rejyon
Ajans
Wonn
Fèmen
871 pwojè yo disponib
Tablo done aplikasyon pou finansman konsolide
Pwojè CFA # Triye monte Ajans Prim Kontra Egzekite
Non Pwojè a
Latchable, Inc.
Nimewo Aplikasyon Finansman Konsolide
97058
Ajans
ESD
Kantite prim
$3,750,000
Non Pwojè a
Endiksyon Air Valv Pwojè
Nimewo Aplikasyon Finansman Konsolide
95076
Ajans
NYSERDA
Kantite prim
$1,748,340
Non Pwojè a
NYU Net Zero Enèji pou Devlopman Ekonomik
Nimewo Aplikasyon Finansman Konsolide
94944
Ajans
NYSERDA
Kantite prim
$2,000,000
Non Pwojè a
Ekspansyon Mendèv
Nimewo Aplikasyon Finansman Konsolide
94873
Ajans
Atizay
Kantite prim
$25,000
Non Pwojè a
Ekspansyon Mendèv
Nimewo Aplikasyon Finansman Konsolide
94857
Ajans
Atizay
Kantite prim
$22,500
Non Pwojè a
Ekspansyon Mendèv
Nimewo Aplikasyon Finansman Konsolide
94820
Ajans
Atizay
Kantite prim
$50,000
Non Pwojè a
Ekspansyon Mendèv
Nimewo Aplikasyon Finansman Konsolide
94700
Ajans
Atizay
Kantite prim
$32,500
Non Pwojè a
Nouvo Bilding Laboratwa 127
Nimewo Aplikasyon Finansman Konsolide
94630
Ajans
ESD
Kantite prim
$1,000,000
Non Pwojè a
Fòmasyon Mendèv ak Pwogram Devlopman
Nimewo Aplikasyon Finansman Konsolide
94594
Ajans
Atizay
Kantite prim
$37,500
Non Pwojè a
Ekspansyon Mendèv
Nimewo Aplikasyon Finansman Konsolide
94592
Ajans
Atizay
Kantite prim
$49,650
Non Pwojè a
Ekspansyon Mendèv
Nimewo Aplikasyon Finansman Konsolide
94567
Ajans
Atizay
Kantite prim
$56,250
Non Pwojè a
Ekspansyon Mendèv
Nimewo Aplikasyon Finansman Konsolide
94510
Ajans
Atizay
Kantite prim
$49,650
Non Pwojè a
Ekspansyon Mendèv
Nimewo Aplikasyon Finansman Konsolide
94509
Ajans
Atizay
Kantite prim
$49,650
Non Pwojè a
Ekspansyon Mendèv
Nimewo Aplikasyon Finansman Konsolide
94482
Ajans
Atizay
Kantite prim
$20,100
Non Pwojè a
Ekspansyon Mendèv
Nimewo Aplikasyon Finansman Konsolide
94426
Ajans
Atizay
Kantite prim
$28,000
Non Pwojè a
Fòmasyon Mendèv ak Pwogram Devlopman
Nimewo Aplikasyon Finansman Konsolide
94349
Ajans
Atizay
Kantite prim
$25,000
Non Pwojè a
Ekspansyon Mendèv
Nimewo Aplikasyon Finansman Konsolide
94341
Ajans
Atizay
Kantite prim
$40,000
Non Pwojè a
Fòmasyon Mendèv ak Pwogram Devlopman
Nimewo Aplikasyon Finansman Konsolide
94269
Ajans
Atizay
Kantite prim
$50,000
Non Pwojè a
Kapital Travay Patenarya Downtown Brooklyn
Nimewo Aplikasyon Finansman Konsolide
94255
Ajans
ESD
Kantite prim
$50,000
Non Pwojè a
Ekspansyon Mendèv
Nimewo Aplikasyon Finansman Konsolide
94226
Ajans
Atizay
Kantite prim
$35,950